Castellano | Galego    
  » Polímero
  » Epoxi Multicapa
  » Metacrilato
  » Poliuretano
  » Complementos
Quen Somos


SISRECON PAVIMENTOS e unha empresa que dende 1995 estivo adicada exclusivamente a feitura de Pavimentos Continuos, aválanos os nosos clientes e os miles de metros feitos ata hoxe.

En SISRECON PAVIMENTOS somos conscientes das esixencias que se lle piden ás superficies industriais, ademáis de cumprir cas normas de seguridade e hixiene vixentes, deben ser resistentes ó desgaste, ós productos químicos, e tamén de fácil mantemento e limpeza e, por suposto, teñen que ser estéticamente atractivos.

Nos contamos con solucións específicas e singulares para cada un dos nosos clientes, os materiais que empregamos ofrécennos infinidade de posibilidades, abarcando dese modo cualquera tipo de necesidade.

Para garantiza-la calidade do noso traballo contamos cun equipo propio de profesionais ben cualificados e con experiencia no sector dende fai moitos anos, e tamén cas últimas tecnoloxías e productos


JAVIER GARCIA
Xerente
Sistemas y Revestimientos Continuos, S.L.

Sistemas y Revestimientos Continuos S.L. Todos os dereitos reservados 2009.